مۆزەخانەى سلێمانى

مۆزەخانەى سلێمانى

3 thoughts on “مۆزەخانەى سلێمانى

Add yours

  1. سڵآو، تکایه‌ ده‌توانن به‌ زوترین کات وێنه‌ی ناو مۆزه‌خاناکه‌ وواته‌ ئه‌و بابه‌تانه‌ی تیایه‌تی وه‌کو مۆزه‌خانه‌ی ئه‌منه‌ سوره‌که بڵآو بکه‌نه‌وه‌، کارێکێ زۆر گرنگم پێیه‌ به‌ڵام تکایه‌ با له‌ یه‌ک حه‌فتته‌ زیاتر نه‌خایه‌نێت.‌

    1. به‌ریز

      ئه‌گه‌ر داواكاریه‌كه‌ت له‌ری موزه‌خانه‌كه‌وه‌یه‌ به‌سه‌ر چاو بۆت بلاوو ده‌كه‌ینه‌وه‌ به‌زووترین كات بۆمان بنیری بۆ ئم ئیمه‌یل ئه‌دره‌سه‌ سه‌ی كه‌ وه‌لاممان دایته‌وه‌و، بۆ زیاتر زانیاریت سه‌یری ئیمه‌ل ئه‌دره‌سی خۆت بكه‌ . به‌لام ئه‌گه‌ر له‌ده‌ره‌وه‌ی مۆزه‌خانه‌یه‌ وه‌ مۆزه‌خانه‌كه‌ ئاگای لی نیه‌ به‌لام بۆ خزمه‌ت كردنه‌ هه‌ر به‌سه‌ر چاو به‌مه‌رجی موزه‌ خانه‌ گله‌یمان لی نه‌كه‌ن.
      سه‌ربه‌رشتیری ریبه‌ری كوردی

  2. سلاو بةريزان من لة زيانم زؤر هيوايةتم ئاسةوار بوة زؤر سةرسام بة ميزوى ولاتى ميزوبؤتاميا كوردوستانةكةمان خاوةنى زؤر شوينةوارو زؤر شتى بةنرخة بةلام هةزان داخ خةم خؤرى نية ئةو بارجة ئاسةوارانة كو بكاتةوة و لة فةوتان بيان باريزى نةهيلى دوزمنان ميزوىى هةزاران سالة مان بفة وتينن بةتالانى بةرن بةريزان من دةتوانم سةدان بارجة ئاسةوارى زؤر كرنك بكرمةوة لةو خةلكانةى كة دةسيان كةوتوة يا خود دؤزيانةتةوة بةريزان من بةلينتان بى دةدةم سةدان بارجة ئاسةوارى زؤر كرنك بكرمةوة لة خةلكى سنورةكةى خؤم زؤر كةس هةية ئةو بارجانة يان هةية دةيدةن بةخةلكانيكى نامةسئول ئةوانيش ئاوديوى سنورى هةريمى دةكةن جا داوا كارم ئةكةر بةرةسمى بة شيوة يةكى ياساو قانونى هاوكاريم بكةن سةدان بارجةى جوان و كران بةهاتان بؤ دةكرمةوة بة نرخيكى زؤر هةرزان ؟؟؟بةريزان من لة بةر هةبونى سيقةم لةناو خةلكدا زؤر كةس شتيان بؤ هيناوم دةتوانم شتى جوان بةيدا بكةم ئةكةر بةرةسمى هاوكايم بكةن تكاية ئاوةر دانةوة لةم داوا كارية دلسؤزيتانة بؤ ميوزى هةزاران سالةمان دواكار دانا كةركوكى هة

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: